Inschrijving op de mailinglijst voor de professionals / Subscription on the mailinglist for the professionals

Deze mailinglist is speciaal voor keramisten die mee willen doen aan de Goudse Keramiekdagen / This mailinglist is especially meant for ceramists who want to participate in the edition of the Gouda Ceramic Days.

Top-tip: voeg het adres inschrijving@keramiekingouda.nl toe aan uw adressenbestand. Zo voorkomt u dat onze mail in uw spamfilter blijft hangen. / Add the adress inschrijving@keramiekingouda.nl to your contacts list. That way our mail won't get stuck in spamfilters.

Selectiecommissie actief bezig

Voor de Goudse Keramiekdagen, die op 10 en 11 mei 2018 wordt gehouden, hebben zich veel keramisten ingeschreven. De selectiecommissie is momenteel bezig om alle inschrijvingen te bekijken en te beoordelen. Eind januari krijgen alle ingeschreven keramisten bericht of dat ze wel of niet geselecteerd zijn en mogen deelnemen aan de Goudse Keramiekdagen.

Selection committee active

For the Gouda Ceramic Days, which will take place on 10 and 11 May 2018, many ceramists have registered. The selection committee is currently looking at all the registrations and assessing them. At the end of January all registered ceramists will be notified whether they have been selected or not and can participate in the Gouda Ceramic Days.

Inschrijving Goudse Keramiekdagen nog open tot en met 7 december aanstaande

MarktkraamBent u een professionele keramist en wilt u uw zelf gemaakte keramiek showen en verkopen aan een groot publiek, schrijf dan in voor de Goudse Keramiekdagen. Dit populaire evenement wordt gehouden op donderdag 10 (Hemelvaart) en vrijdag 11 mei 2018 op de Goudse markt.
Mis de deelname niet aan Nederlands grootste keramiekmarkt met een keur aan activiteiten. Voor vragen, mail naar Jacqueline Hoogenboom: organisatie@keramiekingouda.nl

U bent van harte welkom !

De Goudse Keramiekdagen, het podium voor nationale en internationale keramisten!

Register now for the Gouda Ceramic Days 2018

The registration for participation in the 2018 ceramics market is now open. The ceramists known to the organization have already received information in Dutch and English. Until December 7, 2017 it is possible to enroll.

Participation
The organization like quality and ask ceramists to send pictures of their work. In January, the Selection Board will meet to review the entries and announce the participation. Ceramists who are not yet familiar with the organization and would like to participate in the ceramics days can sign up at the form on this page.

A variety of activities
The ceramic days are on the market in the historic heart of Gouda on Ascension Day 10 May and the following Friday 11 May. In addition to the bustling market there are demonstrations, exhibitions, a ceramic route and a children’s ceramic club. A selection of activities where your participation can not be missed. Sign up now for one of the best known ceramics markets in the Netherlands and the surrounding countries.

Information
Information can be obtained from Jacqueline Hoogenboom at organisatie@keramiekingouda.nl.

Nu inschrijven voor de Goudse Keramiekdagen 2018

De inschrijving voor deelname aan de keramiekmarkt van 2018 staat nu open. De keramisten die bij de organisatie bekend zijn, hebben reeds informatie hiervoor in het Nederlands en het Engels ontvangen. Tot 7 december 2017 is het mogelijk om in te schrijven.

Deelname
De organisatie wil graag kwaliteit en vraagt keramisten foto’s van hun werk toe te zenden. In januari komt de selectiecommissie bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en de deelname bekend te maken.
Keramisten die nog niet bij de organisatie bekend zijn en graag willen deelnemen aan de keramiekdagen, kunnen zich aanmelden via het formulier op deze pagina.

Een keur aan activiteiten
De keramiekdagen zijn op Hemelvaartsdag 10 mei en de daaropvolgende vrijdag 11 mei op de markt in het historisch hart van Gouda. Naast de bruisende markt zijn er demonstraties, tentoonstellingen, een keramiekroute en een kinderkleiclub.
Een keur aan activiteiten waarbij uw deelname niet mag ontbreken.
Schrijf u nu in voor één van de bekendste keramiekmarkten van Nederland en de omliggende landen.

Informatie
Informatie kunt u krijgen bij Jacqueline Hoogenboom via organisatie@keramiekingouda.nl.